Super tipy

 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama

 
 
 
 
 
 
 
 

Počasí v destinacích

 
VENEZUELA - ISLA DE MARGARITA82  ºC
KOLUMBIE30  ºC
MONAKO17  ºC
ŘECKO - KOS19  ºC

další »

 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzovní lístek

 
1 ILS6,792  CZK
1 SEK2,855  CZK
100 INR38,073  CZK
1 NZD18,283  CZK

další »

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktujte nás

 

602 731 460
602 822 288

E-mail: zika.ludek@centrum.cz
Icq: 111-222-333 icq status
Skype: zika.ludek
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-17:30 Tel. non stop
So: 10:00-15:00 Tel. non stop

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Moment info

 

Zaregistrujte se a my Vám každý den zašleme nejlepší Last Minutes na Váš email.

 
 
 
 
 
 
 

Reklama

 
 
 
 
 
 
 
 

obchodní podmínky  >  info

 

Obchodní podmínky PULSARTOURS.CZ
1. Úvod
Cestovní agentura ZIKA LUDĚK - PULSARTOURS.CZ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů vybraných českých a slovenských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů na serveru PULSARTOURS.CZ, jsou řádně pojištěny proti úpadku a jejich certifikáty jsou dispozici klientovi na vyžádání, nebo na stránkách CK na které klienta na vyžádání odkážeme.
Server PULSARTOURS.CZ obsahuje databázi zájezdů smluvních CK. CA vzhledem k velkému množství zpracovávaných dat převzatých od cestovních kanceláří nemůže garantovat vždy 100% správnost všech těchto informací, které jsou CA dodány. O případných takto vzniklých nepřesnostech bude CA neprodleně po jejich zjištění klienta informovat (vždy před podpisem smlouvy nebo složením zálohy). CA neručí za správnost údajů, které jí byly nebo budou poskytnuty od pořádající cestovní kanceláře, ale ve spolupráci s CK je bude s klientem řešit. Databáze zájezdů je ze strany CA pravidelně aktualizována. Přes tuto skutečnost CA nezaručuje, že zájezd nalezený klientem na webových stránkách PULSARTOURS.CZ je v okamžiku provedení objednávky volný nebo že bude možno provést jeho objednávku (počet volných míst může být omezen). CA ráda a nezávazně nabídne klientovi jinou alternativu k posouzení.
V databázi zájezdů CA nejsou u jednotlivých zájezdů uvedena jména pořadatelských cestovních kanceláří. Prioritou jsou cestovní kancelář EXIM TOURS v Čechách a KARTAGO TOURS na Slovensku. Na vyžádání CA poskytne klientovi i před podpisem cestovní smlouvy jméno pořádající cestovní kanceláře.
2. Objednávky
Návštěvník serveru PULSARTOURS:CZ si může objednat jeden nebo více nabízených zájezdů. CA považuje objednávku za platnou, pokud je řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes formulář na serveru PULSARTOURS:CZ. Objednávka nesmí obsahovat nepravdivé informace (např. neplatné telefonní číslo, apod.). Po obdržení platné objednávky zájezdu ze strany klienta provede CA rezervaci zájezdu u pořádající CK. Pokud klient objedná najednou více zájezdů a neurčí jejich prioritu v poznámce objednávkového formuláře nebo se nedohodne s CA jinak, rezervuje CA zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. V případě, že je rezervace neúspěšná (nelze ji uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity), CA bez prodlení informuje klienta.
Pokud dojde ke zjištění, že klient uvedl v objednávce nepravdivé informace, je CA oprávněna tuto objednávku dále nevyřizovat. CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu a poté neuhradili objednaný zájezd nebo těch klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu.
Podobnosti a případné další dotazy k zájezdu lze projednat také ústně a to telefonicky na tel číslech CA nebo přímo on - line přes Skype.
3. Rezervace
Jakmile dojde k potvrzení rezervace zájezdu u CK na základě objednávky klienta, CA zasílá klientovi e-mailem, faxem nebo poštou cestovní smlouvu s potřebnými pokyny. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. Za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu) nenese CA žádnou odpovědnost.
4. Platební podmínky
Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem. U zájezdů typu Last Minute a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu.
Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Zákazník je vždy CA informován před podpisem cestovní smlouvy o termínech a výši plateb.
Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA či CK - převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou na pobočce CA, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady na pobočce CA. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.
Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.
Platby zájezdů pořádajících smluvními slovenskými cestovními partnery / odlet Bratislava, Košice / klient provádí buď platbou přímo na účet cestovní kanceláře převodem a CA zašle kopii dokladu o zaplacení zájezdu. Cena zájezdu v SKK / slovenských korunách / bude přepočtena kurzem, který v daném dni - podpisu a realizování smlouvy stanovuje ČSOB - prodejní valutový kurz SKK a do ceny bude započítán poplatek za převod peněz na Slovensko, nebo složením hotovosti přímo v CA - opět dle kurzu stanoveného ČSOB, nebo převodem peněz na účet CA - výsledná cena bude vypočtena z celkové ceny zájezdu v SKK a podle kurzu stanoveného ČSOB / prodejní kurz valut pro daný den / přepočtena českou měnu.
5. Cestovní doklady
Cestovní doklady a pokyny k odjezdu obdrží klienti zpravidla týden před odjezdem od CA nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem / u většiny CK klienti obdrží příslušné doklady ve stánku na letišti /. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.
6. Zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů, zejména individuálních pobytů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera CK (hotel v zahraničí, apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.
7. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen / ty obsahuje každá cestovní smlouva pořádající CK, nebo na vyžádání ji upřesní CA.
8. Osobní údaje
Veškeré osobní údaje a záznamy klientů a smlouvy jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.
Více informací o ochraně osobních údajů a o použití zabezpečených certifikátů na serveru .WWW.PULSARTOURS.CZ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reklama